Passa på att boka förmånligt med Kulan!

Under perioden 15 mars till 15 juni 2022 har kulturaktörer möjlighet att erbjuda förskolor och skolor ett biljettpris på 50 kronor per barn på föreställningar som äger rum på fasta scener. Den utökade Kulanpremien står för resterande del upp till ordinarie biljettpris om högst 150 kronor.

Under perioden 15 mars till 15 juni 2022 utökas Kulanpremien tillfälligt till 80 procent av ordinarie pris när kulturaktören kommer till er på skolan, förskolan eller annan lokal ni ordnat (uppsökande). Det innebär att skolor och förskolor i Stockholms stad bara behöver stå för 20 procent av kostnaden.

Kulturaktiviteterna kan äga rum när som helst under 2022 men behöver bokas och registreras på Kulans webbplats https://kulan.stockholm under perioden 15 mars till 15 juni 2022. 

Kulanpremien gäller så länge det finns medel kvar.