Ing-Mari Tirén (1934-2021)

Denna banbrytande dockteaterstjärna blev 87 år. Ingmari startade Dockteatern Tittut för 44 år sedan (1977) tillsammans med förskolepedagogen Eva Gumpert. Ing-Mari var övertygad om att även barn yngre än 5 år hade glädje och blev stimulerade av scenkonst. Något som vid tiden saknades och ifrågasattes.

Många var alltså skeptiska. Men Ing-Mari gav sig inte! Med hennes 100% tilltro till barnens förmåga till fantasi och inlevelse var föreställningarna initialt inriktade på åldrarna 2-4 år. Med åren breddades åldersspannet och idag är 2-6 år brukligt på Tittut. Och oräkneliga är de teatrar som har följt efter.

Ingmaris sista regiuppdrag skedde 2013 med pjäsen PETRAS PRICK efter boken med samma namn av Maria Nilsson Thore.

I augusti 2019 tog Ingmari emot guldmedalj från Teaterförbundet för ”utomordentlig konstnärlig gärning”. En hedersbetygelse som delats ut sedan 1944 däribland Inga Tidblad, Victor Sjöström, Karl Gerhard, Ingmar Bergman, Birgit Cullberg och Margareta Krook kan nämnas.

Tack för den starka övertygelse du bar på, alla de frön du sådde, alla de stordåd du skapat!