Jubileumsboken om Dockteatern Tittut 40 år är här!

Jubileumsboken 40 år

”Fyrtio år är nästan ett halvt sekel och en hög ålder för en fristående teater. Hur kom det sig att Dockteatern Tittut kunde bildas, slå rot och växa med sådan kraft?
Tittut har fortsatt att möta de allra yngsta barnen med konstnärligt avancerad scenkonst. För de yngsta blommar dockor och scenbilder över alla bräddar.”
Författaren Margareta Sörenson

En ännu större liten teater
av Margareta Sörenson
Design: Johannes Mohlin

  • En väl genomarbetad fördjupning i dockteaterkonsten fylld med vackra bilder som sprider glädje!
  • Ett samlat dokument med förteckning över alla produktioner
  • Rikt bildmaterial
  • Intervjuer med betydande medarbetare
  • Svensk och engelsk text
  • 180 sidor

Pris: 220:-
Beställes via: info@dockteaterntittut.se