Stjärnkalaset

Torsdag 30 januari 2020 (för ombud & arrangörer)

Stjärnkalaset är en utbudsdag som presenterar aktuell scenkonst för barn och unga. I programmet vill vi särskilt lyfta fram och visa upp den mångfald av föreställningar och uttryck som de fria teatrarna som är verksamma i staden och länet producerar – samt är en del av KULAN. 

Stjärnkalaset Östra är speciellt eftersom vi visar hela föreställningar och eftersom det också bygger på att alla inblandade aktörer samverkar och samarbetar.

Stjärnkalaset anordnas av Teatercentrum med stöd från Stockholms stad och Teatercentrum Östra regionen.