Våra lokaler ärnågot begränsade ur tillgänglighetssynpunkt. Till vårt kapprum leder en kort trappa och därefter ytterligare en kort trappa till vår foajé och spellokal. Vi lägger ut ramper och hjälper till så att man kommer ner med rullstol. Vi tar endast in ett begränsat antal rullstolar varför du bör uppge att du kommer med rullstol redan vi bokningstillfället.  Med god framförhållning kan vi även ordna syntolk.