Våra lokaler är begränsade ur tillgänglighetssynpunkt men vi arbetar löpande med förbättringar och tänkbara lösningar. Till vårt kapprum leder en kort trappa och ytterligare en kort trappa leder till vår foajé och spellokal. Vi lägger ut ramper och hjälper till så att man kommer ner med rullstol. Vi kan ta in ett begränsat antal rullstolar så det är bra om vi får veta det några dagar i förväg. Med god framförhållning kan vi även ordna syntolk.